Uimaharjun IP-Kerho

 

Enon  4H-yhdistys järjestää  E-2 luokkalaisten iltapäivätoimintaa Uimaharjun koululla (Motti) koulupäivinä päivitäin heti koulupäivän jälkeen klo 17.00 ja perjantaisin klo 16.30 saakka.

Iltapäiväkerhossa E-2 luokkalaiset viettävät turvallista iltapäivää monipuolisen tekemisen merkeissä.

Lukuvuosi 2019-2020 päättyy 28.5.2020

Vastaava ohjaaja: Sanna-Mari Sarkkinen

Ohjaaja: Sirkku Klemm

 

IP-kerhon puhelinnumero 050 401 6702 on käytössä 13.8.2019-28.5.2020.

 

Hakeminen iltapäivätoimintaan!

Joensuussa haetaan koululaisten iltapäivätoimintaan keväällä. Iltapäivätoimintaan ovat oikeutettuja hakemaan kaikki 1 - 2-luokkalaiset sekä erityistä tukea tarvitsevat oppilaat.

Iltapäivätoimintaan hakeminen lukuvuodelle 2019-2020  alkaa 4.2.2019 ja loppuu 17.2.2019!  Hakeminen tapahtuu Wilman kautta, jonne pääsee ilman tunnuksia. Hakuohje Wilmassa ja sivuillamme. Ohessa linkki Wilma -portaaliin, jossa sähköinen haku --> lomakkeet heti etusivulla. Et tarvitse tunnuksia kirjautumiseen!

  https://wilma.pohjoiskarjala.net:8242/

Varsinaisen hakuajan jälkeen voi iltapäivätoiminnan järjestäjiltä tiedustella  vapaista iltapäivätoiminnan paikoista.

 

Mitä, jos hakemuksia on enemmän kuin kerhopaikkoja?

Mikäli hakijoita iltapäivätoimintapisteeseen on enemmän kuin kerhopaikkoja, jaetaan paikat seuraavin perustein:

  1. ensiluokkalaiset, joilla ei koulupäivän päätyttyä ole huolehtijaa kotona,
  2. toisluokkalaiset, joilla ei koulupäivän päätyttyä ole huolehtijaa kotona,
  3. ensiluokkalaiset ja
  4. toisluokkalaiset.

Kerhopaikat täytetään alkaen 1. perusteesta. Mikäli kaikki perusteen täyttävät hakijat eivät mahdu kerhoon, suoritetaan valinta heidän välillään arpomalla. Mikäli kerhopaikkoja edellisen jälkeen jää vapaaksi, siirrytään perusteen 2. täyttäviin kerhopaikan hakijoihin. Mikäli heistä kaikki eivät mahdu kerhoon, suoritetaan arvonta kuten edellä ja niin edelleen.

Vanhempaa sisarusta ei katsota huolehtijaksi.

Toiminnan ulkopuolelle jäävien jonotusjärjestys ratkaistaan samoin perustein. Lisäksi jokaiseen toimintapisteeseen varataan 10 %:n kiintiö erityisistä, esim. sosiaalisista syistä kerhopaikkaa tarvitseville oppilaille. Näiden oppilaiden kohdalla päätös kerhopaikasta tehdään tapauskohtaisesti.

Uimaharjun kerhoryhmään on mahtuneet kaikki 1-2 luokkalaiset IP-kerhopaikkaa hakeneet.