Meille ohjaajaksi?


Millainen on hyvä kerhon- tai leirinohjaaja?


Ohjaaminen sopii sinulle, jos viihdyt lasten ja nuorten kanssa. Kerhossa he ja heidän oppimisensa ja luovuutensa ovat pääosissa. Monissa tilanteissa huumorintaju auttaa sinua pärjäämään. Ja jos edes yrität olla menettämättä malttiasi, on se plussaa. Ryppyotsainen väkisin tekeminen ei kuulu kuvioihin. Kun olet itse innostunut kerhostasi, välittyy se myös kerholaisille.


Tiesithän, että kerhonohjaajana toimimisesta saat opintopisteitä!


Me ohjaamme sinua opintopisteiden hakemisessa.

4H-kerhonohjaajana toimiminen (4 op)

Vaadittavat suoritukset:

  •  4H-kerhon ohjaaminen vähintään 10 kertaa
  •  Rekisteröityminen TOP-tehtäväsivustolle
  •  Päiväkirjan täyttäminen (kerhokauden toimintasuunnitelma, turvallisuussuunnitelma, osallistujatiedot…)
  •  Yhdistyksen vaatimat raportit (esimerkiksi työtuntilistat)
  •  Näyttönä yhden kerhokerran ohjaaminen ja palautekeskustelu TAI arviointikeskustelu 4H-yhdistyksen toimihenkilön kanssa.


Kerhonohjaajalle


Kerhonohjaaminen on harrastus, mutta siitä saa myös työkokemusta. Ohjaamisen antamia taitoja ei kannata vähätellä. Sinä kannat kerhonohjaajana päävastuun kerhon kokoontumisista. Sinä vastaat kerholaisten tekemisistä ja olet heille roolimallina. Kaikelle tälle nostaa kuka tahansa työnantaja hattua. Onkin fiksua pyytää 4H-yhdistyksestä todistus kerhonohjaajana toimimisesta.

Vinkkejä ohjaajana toimimiseen saat täältä.


TOP-tehtäväsivusto


Kerhoissa toimitaan ajatuksella, Tekemällä Oppii Parhaiten eli TOP. Ideana on se, että kokeillaan ja opitaan itse tekemällä. Näin hankittu oppi kantaa pitkälle ja jää mieleen. Tästä kannattaa kertoa myös kerholaisille.

Mikään ei ole parempaa kuin lauma innostuneita lapsia!